Img

Skooldrag

Kollegepark se winterdrag bestaan uit 'n langmouhemp, skooldas, sweetpak, bruin skoolkouse en bruin skoolskoene. In die somer dra die dogters rooi skoolrokke, bruin skoolkouse en bruin skoolskoene. Die seuns dra 'n bruin kortbroek en kortmouhemp met bruin skoolkouse en skoene. Die skoolklere is beskikbaar by Ekspaar in Vanderbijlpark en Whitecross in Vereeniging. Feesdrag word gedurende die somer op Vrydae gedra en bestaan uit 'n rooi feeshempie en swart kortbroek. Die feesdraghempie en -broek is by die skool beskikbaar.Naskool

Ons skool beskik oor 'n goeie, veilige naskoolsentrum vir werkende ouers. Opgeleide personeel o.a. 'n gekwalifiseerde onderwyseres is deel van die toesighoudende personeel. Geen etes word voorsien nie, hoewel 'n mikrogolfoond wel beskikbaar is. Die naskool funksioneer daagliks van 13:00 - 17:00. Gedurende vakansies en naweke is die sentrum egter gesluit. Vir verdere inligting kan Mev Knoetze (016 933 8169 / 071 351 9083) of Mev J Herholdt (016 933 4900 / 084 343 3821) geskakel word.


SkolierpatrollieArbeidsterapie

Laerskool Kollegepark is in die bevoorregte posisie om 'n arbeidsterapeut op die perseel te h.

Arbeidsterapie-verwysings geskied gewoonlik deur 'n huisdokter, onderwyser, sielkundige, spraakterapeut of soms deur ingeligte ouers wat 'n probleem by hul kind agterkom en besef dat daar 'n volledige evaluasie nodig is.

Aangesien terapeute deur mediese fondse kan werk is dit raadsaam om 'n huisdokter te vra vir 'n verwysing.

Die volgende kan 'n aanduiding van moontlike probleme wees:

 • Die kind wat lomp is, sukkel om op een been te staan
 • Die kind wat nie graag klim en klouter nie
 • Die kind wat nie aan balspel deelneem nie
 • Die stadige werker, wat maklik moeg word
 • Die rustelose kind
 • Die kind wat 'n swak liggaamshouding handhaaf
 • Die kind met 'n ho aktiwiteitsvlak
 • Handjies wat omgeruil word
 • Die kind wat l op die tafel of in sy stoel as hy by die tafel moet werk
 • Die kind wat sukkel om getalle, of letters aan te leer en baie omkerings ervaar soos die b / d 's
 • Leeswerk, afskryfwerk, geheue, woordbou en sinsbou is moeilik
 • Die kind wat baie aanmoediging nodig het om huiswerk te voltooi of om skool toe te gaan
 • Die kind wat dikwels droom, stadig werk, vroetelrig is en impulsief optree.
 • Die kind wat sukkel om te skryf, knip / plak of om in lyne te skryf

Al hierdie bogenoemde beskrywings kan aanduidings wees dat u kind kan baat by arbeidsterapie.

Plaaslike arbeidsterapeute:
Noleen Fourie Poplarstraat 083 311 8113
Beanette de Wet Elgarstraat 083 399 7097
Adri Senekal Laerskool Kollegepark 082 342 7977


Klerebank

Ons skool se klerebank word deur die Gr. R-onderwyseresse beheer. (Persoon in beheer is Mev. J Herholdt) U word versoek om enige bruikbare klere wat te klein geraak het, aan die skool te skenk. Indien u ernstige probleme met skoolklere ondervind kan u gerus van die klerebank gebruik maak. Die klere wat beskikbaar is, is meestal in 'n goeie toestand en pryse is uiters billik.
Das: R 5-00
Skoolrok: R10-00
Kort broek (seuns): R10-00
Kortmou hemp (seuns / dogetrs): R10-00
Kouse (seuns / dogters): R5-00 per paar
Trui: R10-00
Sweetpaktop: R10-00
Langmouhemp (seuns / dogters): R10-00
Langbroek (seuns / dogters): R10-00
Drimac: R25-00
Skoene: R25-00

LET WEL: Geen klere mag omgeruil word by die klerebank nie.
Die klerebank funksioneer op die volgende tye:
Maandae en Vrydae: 07:30 - 08:00


Snoepieprefekte


Agter v.l.n.r: Renate Fourie, Anzel Fourie, Clarissa Wiliams
Voor: Voor: Ruan Kruger