Img

Kunstefeeste

274 kunsstukke ingehandig; 233 leerders ingeskryf vir gedigte, asook 3 spreekkore (96 leerders) neem deel aan twee onderskeie kunstefeeste