Img

RekenaarprefekteLaerskool Kollegepark is in die bevoorregte posisie om twee rekenaarsentrums tot hul beskikking te hê. 'n Maksimum van 40 leerlinge kan per sentrum per periode geakkommodeer word. Alhoewel slegs die boonste rekanaarsentrum op die stadium funksioneer, behoort die junior-rekenaarsentrum ook eersdaags op die been te wees. Rekenaarklasse word aan alle leerlinge van Gr. 1 tot Gr. 7 aangebied. Basiese rekenaarvaardighede (Microsoft-pakkette), muisvaardighede, leesvaardighede asook wiskundige-vaardighede word speel-speel aangeleer en bemeester. Die opvoedkundige waarde van die rekenaarklasse en ons kleintjies se eie potensiaal en tegnologiese vaardighede moet egter nooit onderskat word nie

ACADEMIX - Lees

Academix is 'n rekenaarprogram wat die volgende vaardighede verbeter:
- Leesspoed en begrip
- Oogbeweging
- Woordbou en Sinsbou
- Spelling
- Geheue en konsentrasie
- Taalvaardigheid
- Woordsomme

LET WEL: Alle fooie is streng vooruitbetaalbaar by die rekenaarsentrum. Geen leerling sal in die rekenaarlokaal toegelaat word alvorens fooie betaal is nie.

Kontakpersoon: Mev. Annatjie Botha – Rekenaarsentrum (Tyd: Direk na skool)